Smoke ventilation

Beskrivelse

Systemet

Ild og røg udgør en stor trussel mod vores liv og helbred i tilfælde af brand. Modsat almindelig opfattelse, så skyldes mere end 90% af alle dødsfald i forbindelse med en brand indånding af giftig røg. Derudover er røg skyld i meget store økonomiske tab i forbindelse med en brand.  Ved at montere det rigtige røgventilationssystem kan man være med til at forbygge de voldsomme ødelæggelser og tab af liv som brande kan forårsage. FAKRO FSP/FSU ovenlysvinduet er udstyret med en motor som styres af en kontrolenhed med røgsensor og alarm. Samlet sikrer systemet, at varme og røg ledes væk og sendes ud af ovenlysvinduet i tilfælde af brand. Systemet monteres hvor det er et krav såsom i offentlige bygninger, i beboelsesejendomme, på hoteller o.l. 

System application

 

 

 

 

Bygning med røgventilationssystem under en brand

System application

Bygning uden røgventilationssystem                                  under en brand

   

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

Systemet muliggør en automatisk eller manuel åbning af røgventilationsvinduet som dermed suger varm, farlig luft ud af bygningen under branden. Den vigtigste funktion for systemet er, at den ligeledes muliggør, at mennesker i bygningen lettere kan komme ud da mængden af generende røg sænkes betydeligt. For brandvæsenet betyder røgventilationen, at de lettere kan lokalisere arnestedet og hurtigere få branden slukket. 

Når sensoren registrerer røg, sender den en besked til kontrolenheden som automatisk aktiverer de elektriske motorer monteret på ovenlysvinduet. Dette sker ved, at vinduet klapper ud ad (se billedet til højre) og luften kan frit blive suget ud af bygningen. Ønsker man det, f.eks. grundet ønske om almindelig udluftning, kan man altid åbne vinduet manuelt ved at benytte ABV-centralen monteret på væggen. Når den programmerede tid for ventilation er gået, lukkes vinduet automatisk igen.

 

Opbygning af røgventilationssystemet 

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

 

Montage

Montering af systemet kræver, at man kobler det til 230V. Hvorledes dette foregår er beskrevet i monteringsvejledningen. FAKRO anbefaler, at man altid involverer fagfolk i monteringsarbejdet for røgventilationssystemer. Derved undgår man fejl i montagen og man sikrer, at ovenlysvindue samt system fungerer efter hensigten. Vi anbefaler ligeledes, at systemet testes minimum hver 6. måned for at sikre at det fungerer upåklageligt. 

Alle elementerne i systemet er godkendt til det danske marked og leveres i et samarbejde med Lumex A/S.

Karakteristika

  • Fri adgang via ovenlysvinduet af farlig røg, dampe og varm luft

  • Automatisk (ved brand) eller manuel betjening (almindelig ventilation) af ovenlysvinduet

  • Automatisk lukke-funktion efter programmeret tid