Miljö

FAKRO og miljøet

Det primære produkt som indgår i produktionen af ovenlys er europæisk fyrretræ (pinus) - et stærkt materiale og et naturprodukt som har været benyttet som byggemateriale gennem generationer. Vi benytter udelukkende træ fra skove hvor tilvæksten er større end skovningen. Det er en stor fordel for miljøet, at gamle træer ryddes og nye vokser op da disse producerer væsentlig mere ilt og dermed er med til at mindske mængden af kuldioxid (CO2) i atmosfæren. 

 

Det træ som benyttes til produktion af vinduer tøres automatisk i et kammer der bringer luftfugtigheden ned på 12%. Ovnene, der tørrer træet, benytter den spildvarme der opstår når naturligt affald fra produktionen brændes. Dermed sluttes ringen og der benyttes ikke andre former for energikilder til at tørre træet og forberede det til produktionen på FAKROs fabrikker.


Vi arbejder hver dag på at påvirke miljøet omkring os mindst muligt.


Vi viser hensyn til miljø og mennesker på følgende måder:

  • Ved at udvikle og markedsføre miljøvenlige produkter, som kunderne efterspørger
  • Der anvendes miljøvenlig og effektiv teknik i hele produktionsprocessen
  • Man begrænser mest muligt træaffaldet, men genanvender der der trods alt forekommer
  • Vi forsøger at mindske forurening i hele værdikæden inklusiv indenfor transport
  • Støj og vibrationer i mindskes i produktionsfasen til fordel for medarbejdere og omgivelser

FAKRO har tilmed opnået retten til at mærke sine produkter med et FSC-certifikat. Det vigtigste i FSC-certificeringen er, at principperne tager hensyn til økonomisk lønsomhed, er nyttige for samfundet overordnet set, og naturligvis er med til at sikre naturen her og nu og på sigt.